Biuletyn Informacji  Publicznej
Przydatne adresy stron internetowych

* Oficjalna strona Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS: www.pozytek.gov.pl

* Poradnik dla organizacji pozarządowych: www.poradnik.ngo.pl

* Witryna o organizacjach pozarządowych w Wielkopolsce: www.wielkopolskiewici.pl

* Regionalne Centrum NGO Poznań: www.centrumngopoznan.pl

* Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Poznań: www.pisop.org.pl