Biuletyn Informacji  Publicznej
Baza organizacji

Poniżej zamieszczony jest spis organizacji działających na terenie Gminy Swarzędz. Nowe organizacje proszone są o nadsyłanie danych adresowych do umieszczenia w bazie, a istniejące - o uzupełnianie ich w razie zmiany. Informacje prosimy przesyłać na adres: pozytek@swarzedz.pl.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej


Lotnisko Kobylnica
62-006 Kobylnica
tel. 61 878 07 25
fax. 61 878 07 41
info@aeroklub.poznan.pl
www.aeroklub.poznan.pl

Aktywni Wielkopolanie


ul. Żwirki i Wigury 22
62-020 Swarzędz

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Marcina Biskupa


ul. Św. Marcina 7 
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 14 21
www.poznan.ak.org.pl

Działaj i myśl


ul. Jaśminowa 20
Bogucin
62-006 Kobylnica

Ekoton


ul. Słowackiego 61b
62-020 Swarzędz

Fundacja Akademia Tenisa Point


ul. Moniuszki 39
Gruszczyn
62-006 Kobylnica
tel. 602 105 795
info@atpoint.pl

Fundacja Akme


ul. Grzybowa 4
Bogucin
62-006 Kobylnica

Fundacja "ARTiFAKT"


(adres kontaktowy)
ul. Rynek 21
62-020 Swarzędz
tel. 501 428 903
tel. 61 651 00 99
ewa.wanat@poczta.onet.pl

Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"


ul. S. Kwaśniewskiego 2
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 38 49
fundacja@ekos.edu.pl
www.ekos.edu.pl

Fundacja "Etiuda"


os. Mielżyńskiego 80h
62-020 Swarzędz

Fundacja im. Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego


os. Dąbrowszczaków 26/15
62-020 Swarzędz

Fundacja "Moc Możliwości"


ul. Szymanowskiego 1
Gruszczyn
62-006 Kobylnica
mocmozliwosci@onet.eu

Fundacja Na Wyższym Poziomie "PERYSKOP"


ul. Słoneczna 18
62-020 Swarzędz
tel. 883 671 617
biuro@peryskop.org

Fundacja Prometeus


os. Mielżyńskiego 121/7
62-020 Swarzędz

Fundacja Surgere


ul. Gruszczyńska 12
Katarzynki
62-006 Kobylnica

Fundacja Wspierania Kultury "Smart"


ul. Grudzińskiego 18a/50
62-020 Swarzędz

Fundacja wspierania rozwoju sportów motorowych


ul. Gnieźnieńska 139
Bogucin
62-020 Swarzędz

Fundacja Veritatem


ul. Tortunia 42a
62-020 Swarzędz
fundacja@veritatem.pl
www.veritatem.pl

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK


os. Kościuszkowców 9 (piwnica)
62-020 Swarzędz
środy: 18.00 - 19.00
tel. 885 30 48 35
tel. 61 278 65 84

Klub Jeździecki Atrium Swarzędz


ul. Strzelecka 35a
62-020 Swarzędz
tel. 61 818 60 11
biuro@atrium-konie.pl
www.atrium-konie.pl

Klub jeździecki "Podkowa Gruszczyn"


ul. Zielińska 42
Gruszczyn
62-006 Kobylnica
tel. 607 096 556
konie@podkowagruszczyn.pl
podkowagruszczyn.pl

Klub Karate Dynamic Swarzędz


os. Czwartaków 7/7
62-020 Swarzędz

Klub Sportowy Bryza


ul. Szumana 37
62-020 Swarzędz

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz


os. Raczyńskiego 10
62-020 Swarzędz
tel. 667 841 644
ssncmeblorzswarzedz@gmail.com

Klub Sportów Walki Kuzi Sport


ul. Folwarczna 38
62-021 Paczkowo

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju "Jastrząb"


ul. Napoleońska 12
62-020 Swarzędz
tel./ fax: 61 817 30 98

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Swarzędzu COMMANDO


os. Kościuszkowców 17/6
62-020 Swarzędz
tel. 601 585 577
stary1skc@wp.pl
www.commando.swarzedz.net.pl

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu


ul. Cieszkowskiego 44
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 29 85
tel. 504 275 235
www.kurkowebractwoswarzedz.pl

Ludowy Zespół Sportowy PIAST Kobylnica


ul. Swarzędzka 54
Gruszczyn
62-006 Kobylnica
piast.kobylnica@poczta.onet.pl
www.piastkobylnica.pl

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CANOE Swarzędz


ul. Poznańska 91 (budynek Ośrodka Wspomagania Rodziny)
62-006 Kobylnica
tel. 61 879 77 64
tel. 609 47 11 29
canoe-swarzedz@wp.pl

"Muzyczny Gruszczyn"


ul. Wieniawskiego 2
Gruszczyn
62-006 Kobylnica

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy


ul. Poznańska 4
62-006 Kobylnica
tel. 61 8151 049
tel. 510 031 946
straz@ospkobylnica.pl
www.ospkobylnica.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu


ul. Dworcowa 24
62-020 Swarzędz
tel. 607 139 963
zarzad@osp-swarzedz.pl
www.osp-swarzedz.pl

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SWAREK w Swarzędzu


ul. Piaski 12
62-020 Swarzędz

Parafia rzymskokatolicka pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas


os. Mielżyńskiego 1a
62-020 Swarzędz
tel. 61 818 50 72
chjz@archpoznan.pl
www.chjz.org.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas


os. Kościuszkowców 3
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 42 59
ostrobramska@op.pl
www.ostrobramska.info

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas


ul. Poznańska 27
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 31 21
molewski@archpoznan.pl
www.mbww-swarzedz.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas


ul. Staszica 20b
62-020 Swarzędz
tel. 61 818 55 13
sjr@archpoznan.pl
www.jozefswarzedz.archpoznan.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy, Parafialny Zespół Caritas


ul. Polna 1
62-006 Kobylnica
tel. 61 817 44 18
kobylnica@archpoznan.pl
www.kobylnica.archpoznan.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Biskupa w Swarzędzu, Parafialny Zespół Caritas


ul. Św. Marcina 38
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 01 60
biuro@sw-marcin.pl
www.sw-marcin.pl

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie, Parafialny Zespół Caritas


ul. Akacjowa 5
62-006 Uzarzewo
tel. 61 815 55 40

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, Parafialny Zespół Caritas


ul. Wierzenicka 12
Wierzenica
62-006 Kobylnica
tel. 61 897 33 04
xpk@vp.pl
www.parafia-wierzenica.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Terenowy Swarzędz


os. Kościuszkowców 26
62-020 Swarzędz
tel. 888 356 749
www.wzwpkps.projekt.org.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 51


ul. Poznańska 14 (budynek Ośrodka Kultury)
62-020 Swarzędz
tel. 61 815 90 42
www.pzerii.org

Polski Związek Wędkarski - Koło PZW Nr 123 Swarzędz - Miasto


os. Czwartaków 7
62-020 Swarzędz
tel. 880 63 39 54
www.poznan.pzw.org.pl
www.pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski - Koło PZW nr 124 "Świerki"


os. Dąbrowszczaków 4/11
62-020 Swarzędz
tel. 61 818 44 09
www.poznan.pzw.org.pl
www.pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski - Koło PZW nr 158 Swarzędz - Zatorze


ul. Kórnicka 126
62-020 Swarzędz
tel. 606 952 946
www.swarzedz-zatorze.pzw.org.pl
www.poznan.pzw.org.pl
www.pzw.poznan.pl

Polskie Stowarzyszenie Bumerangowe


ul. Piotra Skargi 5
62-020 Swarzędz

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Oddział PTTK Poznań - Nowe Miasto - Koło PTTK "Łaziki"


os. Kościuszkowców 39 (piwnica)
62-020 Swarzędz
tel. 885 30 48 35
tel. 61 278 65 84

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu


ul. Polna 21 (budynek Gimnazjum nr 2)
62-020 Swarzędz
biuro@meblarz.pttk.pl
www.meblarz.pttk.pl

"Razem ponad granicami"


ul. Wrzesińska 191
Jasin
62-020 Swarzędz

Sportowy Klub Tańca "Tango-Swarzędz"


os. Czwartaków 1 (budynek Gimanzjum nr 3)
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie "9 Muz" Projekty Społeczno - Kulturalne i Edukacyjne


os. Mielżyńskiego 55
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie Abstynentów "ŻAGIEL"


ul. Św. Marcin 7/4
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 04 32
stowarzyszeniezagiel@interia.pl

Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz


ul. Wilkońskich 6
62-020 Swarzędz
tel. 608 591 644
fax 61 651 57 85
bezpieczny_swarzedz@wp.pl

Stowarzyszenie Chór Męski "AKORD" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich


ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 10 18

Stowarzyszenie Edukacyjne "Poznaj Siebie"


os. Czwartaków 15/9
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie "Kolorowa jesień"


ul. Jodłowa 23
Bogucin
62-006 Kobylnica

Stowarzyszenie Kulturalne Big - Stan Orchestra


ul. Błotna 24
Łowęcin
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu


ul. Piaski 4
skr. poczt. 69
62-020 Swarzędz
tel./fax 61 817 20 34
s.k.o.d-a@wp.pl

www.orkiestraswarzedz.xaa.pl

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO


ul. Kórnicka 240
Zalasewo
62-020 Swarzędz
tel. 503 114 258
antares.zalasewo@gmail.com
www.antares.futbolowo.pl

Stowarzyszenie Lew Polski


ul. Katarzyńska 95
Gruszczyn
62-006 Kobylnica

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"


os. Raczyńskiego 4/28
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie Morsy Swarzędz


ul. Pogodna 7
62-020 Swarzędz
morsyswarzedz@op.pl
www.morsyswarzedz.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu


ul. Piaski 4
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zalasewa


ul. Żeromskiego 22
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie Nasz Czas


ul. Staszica 48
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"


ul. Grudzińskiego 18a/8
62-020 Swarzędz
nowawspolnadroga@gmail.com
www.nowa-wspolna-droga.pl

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego


ul. Gminna 6a
Wierzonka
62-006 Kobylnica
tel. 61 897 30 14
irena.prokop@o2.pl

Stowarzyszenie Promocji Kultury CANTAMEN


ul. Topolowa 12
62-020 Swarzędz 
wojciech.elbanowski@cantamen.pl
iwona.tomaszewska@cantamen.pl
www.cantamen.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka


os. Kościuszkowców 13
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 52 86
fax 61 651 88 68
spdst@wp.pl
www.spdst.org.pl

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z siedzibą w Swarzędzu


ul. Wiejska 16/6
Jasin
62-020 Swarzędz
tel. 604 22 98 15

Stowarzyszenie "Swarzędz - nasz dom"


ul. Słoneczna 23
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie "Swarzędzanka"


os. Działyńskiego 1e/80
62-020 Swarzędz

Stowarzyszenie Śpiewacze - Chór Kościelny Św. Cecylii przy parafii Św. Marcina w Swarzędzu


ul. Św. Marcina 38
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 24 85

Stowarzyszenie Tenisowe "Relax"


ul. Żeromskiego 16
62-020 Swarzędz

Swarzędzka Akademia Siatkówki


os. Leśne 31
Zalasewo
62-020 Swarzędz

Swarzędzki Klub Karate - Do "FIGHTER"


os. Cegielskiego 18
62-020 Swarzędz
tel. 695 444 416
mariuszsiebert@gmail.com

Swarzędzki Klub Sportowy "UNIA"


ul. Św. Marcina 1
62-020 Swarzędz
tel./ fax 61 651 06 44
klub@sksunia.pl
www.sksunia.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej


ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 22 87
tmzs@swarzedzki.pl
www.tmzs.swarzedzki.pl

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Swarzędzu


ul. Dworcowa 3
62-020 Swarzędz
tel. 791 923 652
tozsdz@interia.pl
www.toz.pl

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Koło Swarzędz


(adres korespondencyjny)
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.powstaniewielkopolskie.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Wielkopolski Oddział Regionalny - Oddział Miejski w Swarzędzu


ul. Podgórna 12 (budynek Zespołu Szkół nr 2)
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 20 26
www.tpdwielkopolska.org

Uczniowski Klub Sportowy "BUSHI"


ul. Gminna 6a
Wierzonka
62-006 Kobylnica
tel. 61 897 33 04

Uczniowski Klub Sportowy FALA Swarzędz


ul. Lodowa 8
62-021 Paczkowo
tel. 780 279 792
www.uks.falaswarzedz.pl

Uczniowski Klub Sportowy Hobby Swarzędz


os. Kościuszkowców 41/17
62-020 Swarzędz

Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo


ul. Szkolna 16
62-021 Paczkowo

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Swarzędz


ul. Polna 21 (budynek Gimnazjum nr 2)
62-020 Swarzędz
tel./ fax 61 817 25 74
tel. 61 818 14 40
kontakt@ukslider.pl
www.ukslider.pl
www.uksliderswarzedz.pl

Uczniowski Klub Sportowy Mikawi Wierzonka


ul. Karłowicka 3
Wierzonka
62-006 Kobylnica

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 SWAREK SWARZĘDZ


os. Mielżyńskiego 3a
62-020 Swarzędz
swarek.swarzedz@gmail.com
swarek.weebly.com

Uczniowski Klub Sportowy Piątka


os. Mielżyńskiego 1
62-020 Swarzędz

Uczniowski Klub Sportowy Strefa Sportu Tenis & Fitness


os. Raczyńskiego 3/5
62-020 Swarzędz
tel. 61 818 51 05
szkola.tenisa@strefa-sportu.pl
www.strefa-sportu.pl

Uczniowski Klub Sportowy Trójka


os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz

Wędkarski Klub Spławikowy Milo Match-Pro Swarzędz


ul. Warzywna 38
62-020 Swarzędz
wksswarzedz@onet.pl
www.wksswarzedz.pzw.org.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Polskich Romów


ul. Zielińska 7/22
Gruszczyn
62-006 Kobylnica

Wielkopolski Związek Pszczelarzy - Koło Pszczelarzy w Swarzędzu


ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań
tel. 61 848 37 98
tel. 603 745 098
wzp.poznan@o2.pl
www.pszczolywzp.pl

Wojskowy Klub Spadochronowy "Skrzydło"


Lotnisko Kobylnica
62-006 Kobylnica
tel. 606 285 086
admin@wks-skrzydlo.pl
www.wks-skrzydlo.pl

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Poznań Nowe Miasto ZHP - Szczep Uroczysko - 9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna Harcerska "Dąbrowa"


os. Czwartaków 22 (piwnica)
62-020 Swarzędz
pasiak63@wp.pl

www.harcerzeswarzedz.pl

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Poznań Rejon ZHP - Harcerski Klub Turystyczny "AZYMUT" w Swarzędzu


skrytka pocztowa 78
62-020 Swarzędz
(zbiórki odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu)
hkt@azymut.org.pl
www.azymut.org.pl

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Poznań Rejon ZHP - Ośrodek ZHP Kobylnica


ul. Łukaszewicza 15
60-726 Poznań

tel. 61 815 01 87
zhpkobylnica@plusnet.pl

www.rejon.zhp.wlkp.pl

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Okręg Wielkopolski - Swarzędzki Szczep Harcerski "DUKT"


(adres korespondencyjny)
ul. Kutrzeby 33
62-020 Swarzędz
tel. 61 850 13 14
tel. 889 500 718
owlkp@zhr.pl
www.wielkopolska.zhr.pl