Biuletyn Informacji  Publicznej
Program Współpracy na 2016 rok

Przedstawiamy Państwu uchwałę nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2015/145_2015.pdf