Biuletyn Informacji  Publicznej
Kontakt

Komisariat Policji w Swarzędzu


Komisariat Policji
ul. Grudzińskiego 30a
62-020 Swarzędz

telefon całodobowy: 061 84 148 00

W sprawach interwencyjnych kontaktować się można 24h poprzez w/w telefony.

Komendant Komisariatu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godz. 15.30 - 17.30.
W innych sprawach (długotrwałe problemy rodzinne, problemy sąsiedzkie) można kontaktować się z dzielnicowymi na ich telefony komórkowe.

W Swarzędzu jest 7 rejonów dzielnicowych, w zakładce "Rejony dzilnicowych" zamieszono spis dzielnicowych i terenów na których gospodarują.