Biuletyn Informacji  Publicznej
Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej jest czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy tj.

poniedziałek - godz. 8.00 - 16.00
pozostałe dni powszednie - godz. 7.30 - 15.30

E-mail: biurorady@swarzedz.pl
Tel. (61) 65 12 105

Pracownicy Biura Rady Miejskiej

Kierownik Biura Rady Miejskiej:
inż. Hanna Mełeń
(pok. 105, tel. 65 12 106)

mgr inż. Aldona Rębacz
(pok. 105, tel. 65 12 105)