Biuletyn Informacji  Publicznej
Gminne Centrum Informacji

Adres:
ul. Działkowa 61a
62 – 020 Swarzędz
tel. 061 818 17 30,
Kontakt: gci@opsswarzedz.pl

Godziny otwarcia Centrum: 
od poniedziałku do piatku od 8.00 do 16.00

Z pomocy GCI mogą skorzystać:
- absolwenci wszystkich typów szkół
- osoby bezrobotne z terenu gminy
- młodzież ucząca się
- osoby chcące podnieść kwalifikacje zawodowe, przekwalifikować się, skorzystać z doradztwa zawodowego, lub ofert pracy
- kobiety bezrobotne (szczególnie samotnie wychowujące dzieci)
- lokalne podmioty gospodarcze i partnerzy instytucjonalni

Zakres usług:
- Przygotowywanie ofert pracy, pisanie curiculum vitae, listów motywacyjnych.
- Nauka podstaw obsługi komputera oraz poruszania się po internecie.
- Tworzenie bazy danych dotyczącej rynku pracy na terenie gminy i powiatu.
- Pośrednictwo między pracodawcą a pracownikiem.
- Udostępnianie przepisów prawnych i prawa miejskiego.
- Indywidualne konsultacje z psychologiem.
- Kursy i treningi podnoszące kompetencje społeczne (trening asertywności, trening komunikacji, trening umiejętności szybkiego uczenia się, trening twórczego myślenia itp.).

Oferujemy:
- stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
- bibliotekę z literaturą dotyczącą zagadnień związanych z pracą
- dostęp do urządzeń biurowych
- pomoc specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, prawa pracy, planowania kariery

Geneza GCI
Historia GCI w Swarzędzu rozpoczęła się wraz z IV edycją konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji, ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej. 15 czerwca 2005r., został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wniosek o przyznanie grantu na dofinansowanie projektu GCI, przygotowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.