Biuletyn Informacji  Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
62-020 Swarzędz
tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54
mail: ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl