Biuletyn Informacji  Publicznej
Współpraca międzynarodowa

Miasta partnerskie


Kontakty międzynarodowe gmina Swarzędz szczególnie intensywnie rozwija od początku lat 90. W dziedzinie ochrony środowiska miasto współpracowało ze szwedzką gminą Järfalla. Umowa zawarta była na okres od 1 stycznia 1995 do 31 grudnia 1998. Porozumienie między Järfallą a Swarzędzem miało sprzyjać zrozumieniu i wzrostowi wiedzy ekologicznej w obydwu gminach. Najdłużej, bo od 1991 r. współpracujemy w różnych obszaracgh z niemieckim miastem Ronnenberg, a nastepnie z franuskim Duclair.
Zapraszamy na strony naszych miast partnerskich:
www.ronnenberg.de

www.duclair.fr