Biuletyn Informacji  Publicznej
Pozostałe

Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofinansowanie 0,31 mln zł)

11.12.17 15:35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Modernizacja kompleksu sportowego obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie

05.08.16 10:41

Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2018

Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap III

06.12.13 15:30

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie 669,1 tys. zł)

30.10.13 15:51

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu - Filia w Kobylnicy (dofinansowanie 65,3 tys. zł)

26.08.13 15:27

Program Wieloletni "Kultura+", Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowanie 386 tys. zł)

01.10.12 12:07

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu...

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu

12.11.10 10:15

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na...

Akademia Zarządzania w Administracji

18.03.10 10:12

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu bierze udział w projekcie „Akademia Zarządzania w...