Biuletyn Informacji  Publicznej
Gospodarka odpadami

ZM GOAP - aktualne informacje


► Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  (www.goap.org.pl) informuje, iż od 1 lutego 2016 roku delegatura związku w Swarzędzu będzie czynna od poniedziałku do środy w godz. 7.00 - 15.00. W czwartki i piątki będą pracownik delegatury będzie prowadził czynności kontrolne na terenie gminy. Wszystkie niezbędne informacje będą mogli Państwo uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 506 285 780 w godzinach pracy delegatury.

► Od początku stycznia 2016 r. obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów. Można je znaleźć TUTAJ

► Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dniem 1.01.2016 r. zmienił  terminy płatności. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:
- do 15 stycznia za styczeń,
- do 15 lutego za luty,
- do 15 marca za marzec,
- do 15 kwietnia za kwiecień,
- do 15 maja za maj,
- do 15 czerwca za czerwiec,
- do 15 lipca za lipiec,
- do 15 sierpnia za sierpień,
- do 15 września za wrzesień,
- do 15 października za październik ,
- do 15 listopada za listopad,
- do 15 grudnia za grudzień.

Opłaty, jak dotychczas, należy wnosić na indywidualne konta. Otrzymują je wszyscy, którzy złożyli deklaracje. O zmianach liczby osób zobowiązanych do wnoszenia opłat właściciele nieruchomości powinni powiadamiać GOAP składając deklarację korygującą.

► Oto harmonogram postojów w pierwszym półroczu 2016 r.  MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

► Oto wykaz APTEK ODBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI

/mw, goap/

Punkt odbioru i skupu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Zgodnie się ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy obowiązani są przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest takiego samego rodzaju.
Dlatego pamiętajmy, że podczas zakupu nowego urządzenia do naszego domu, możemy jednocześnie, w tym samym sklepie oddać stary sprzęt (ZASADA: lodówka za lodówkę lub lokówka za lokówkę).
Co zrobić, jeśli nie kupujemy nowego sprzętu? - Firma STENA Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, uruchomiła bezpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od osób prywatnych, z gospodarstw domowych. Miejsce odbioru mieści się na ul. Rabowickiej 2 w Swarzędzu. Punkt odbioru jest czynny codziennie, przez całą dobę.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (061) 818 76 00 i (061) 818 77 00

Nie pal śmieci - bądź EKO!


Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

► Czym palić w piecu?

Paliwami opałowymi:

• pelletem dowolnego rodzaju;

• drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;

• brykietem;

• węglem dowolnego rodzaju;

• olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?

• drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;

• płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;

• podkładów kolejowych i słupów drewnianych;

• plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;

• papieru zadrukowanego w kolorze.

(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu).

► Spalanie śmieci w domowym piecu truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są skutki spalania odpadów.

Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie
z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

- Straż Miejską (61) 65 10 986

- Policję (61) 841 48 00

- Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

► Co zrobić z odpadami?

Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

- odpadów, które podlegają segregacji: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
- odpadów zielonych;
- odpadów wielkogabarytowych;
- materiałów budowlanych i rozbiórkowych;
- odzieży;sprzętu RTV i AGD;
- baterii, płyt CD, przeterminowanych leków;
- odpadów niebezpiecznych.

Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz:

ZM GOAP (61) 65 12 301

UMiG Swarzędz - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko 1.

/ros/

Szkodliwość azbestu


Azbest - jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Azbest - to nazwa handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności od tego, z jakim metalem krzemiany tworzą związek rozróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Dzięki niskiej cenie oraz ze względu na swoje zalety, takie jak: odporność na wysokie oraz niskie temperatury, działanie chemikaliów, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność - stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia i jest przyczyną wielu chorób.
Więcej na temat szkodliwości azbestu przeczytają Państwo tutaj.