Biuletyn Informacji  Publicznej
Artykuł
22.12.20 12:07
Stypendia sportowe - zgłaszanie wniosków
Kategoria: Nowości

 

Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2021r. do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku.

Podmioty uprawnione do składania wniosków to: stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. Wnioski można składać pocztą tradycyjną (listownie) lub osobiście - do skrzynki podawczej w holu ratusza na parterze (bezpośrednio za wejściem po lewej stronie) pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz Regulamin oraz wniosek do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu: www.swarzedz.pl w zakładkach: sport / nagrody i stypendia.

/WPR/