Biuletyn Informacji  Publicznej
Artykuł
18.12.20 13:50
Budżet Swarzędza na 2021 r. jednogłośnie uchwalony
Kategoria: Nowości

 

18 grudnia odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównym punktem obrad przeprowadzonych w trybie zdalnym było uchwalenie budżetu naszej gminy na 2021 rok. Dokument ten - przyjęty przez radnych jednomyślnie - zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 333.966.891,50 zł, natomiast wydatki 347.187.866,90 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczymy 52.115.036,21 zł.

Oto WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.

/mw/