Biuletyn Informacji  Publicznej
Artykuł
08.12.20 14:01
Nagroda w konkursie ekologicznym
Kategoria: Nowości

 

Gmina Swarzędz została jednym z laureatów w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego".

Wniosek konkursowy zgłoszony był w kategorii pierwszej, która obejmowała projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej - promujące zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Nasze gminne przedsięwzięcie zostało zainicjowane opracowaniem i kolportażem komiksu, który porusza tematykę związaną z wciąż aktualnym problemem smogu, zanieczyszczeniem powietrza i gospodarki odpadami. Książeczka w humorystyczny sposób ukazuje pracę swarzędzkiego EKO - PATROLU, który podczas służby edukuje mieszkańców, zwracając uwagę na szkodliwość oddziaływania na środowisko starych pieców, nadmiernego ruchu samochodowego, czy źle składowanych odpadów. Akcja adresowana była do dzieci, lecz zyskała również szerokie grono odbiorców wśród dorosłych.

W wyniku realizacji projektu wielu mieszkańców zdało sobie sprawę, jak duży mają wpływ na jakość powietrza, którym oddychają. Dzięki pozostałym proekologicznym gminnym działaniom, przekonujemy swarzędzan również do ekologicznego transportu publicznego, wymiany źródeł ciepła, a także większego zaangażowania w prawidłową segregację odpadów.

Gmina Swarzędz otrzymała nagrodę w wysokości 8.000 zł.

/wpr/